Gần 4.400 tỷ đồng dành cho đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020

Audio thời sự 04-04-2020
Tây Ninh đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Theo kế hoạch năm 2020 sẽ dành gần 4.400 tỷ đồng cho đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI