Gần 70% đơn khiếu nại của công dân giải quyết quá hạn

Audio thời sự 26-05-2020
Nguyên nhân giải quyết quá hạn là do các vụ việc phát sinh dồn vào một thời điểm, tính chất phức tạp, liên quan đến bồi thường, một số vụ việc công tác xác minh, đề xuất ban đầu chưa đầy đủ, chặt chẽ, phải họp nhiều lần để chỉ đạo, xử lý...
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI