Giai đoạn 2018 – 2021: Tây Ninh tiến hành sáp nhập 49 trường tiểu học

Audio thời sự 26-05-2020
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh: Việc sáp nhập trường sẽ giảm bớt được nhiều biên chế như: Bam Giám hiệu, các nhân viên trường (kế toán, văn thư, y tế…), đi kèm với đó là giảm chi phí về tài chính, giảm bớt hệ số chi trả cho hệ thống các tổ chức khác trong nhà trường.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI