Giám sát chặt chẽ tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới để phòng chống dịch tả heo Châu Phi

Audio thời sự 27-05-2020
“Giám sát chặt chẽ tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới để phòng chống dịch tả heo Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh”. Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đối với các ngành chức năng trước tình hình bệnh Dịch tả heo Châu Phi đã xảy ra tại huyện Ou-Ya-Da, tỉnh Ra-ta-na-ki-ri, Campuchia.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI