Hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường

Audio thời sự 26-05-2020
“Hạn chế, tiến tới không sử dụng túi ni lông khó phân hủy, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường”. Đây là lộ trình và mục tiêu mà UBND tỉnh Tây Ninh đề ra nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI