Hạt nhân lãnh đạo của khu phố Hiệp Lễ

Audio thời sự 19-10-2019
Với vai trò là hạt nhân lãnh đạo của khu phố Hiệp Lễ, trong thời gian 10 năm qua, ông Hoàng Trung Kiên luôn xây dựng nội bộ chi bộ đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI