HĐND tỉnh Tây Ninh giao 1.791 biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2022

Audio thời sự 18-05-2022
Tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X đã nhất trí thông qua Nghị quyết về giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2022.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI