Hiệp Tân xây dựng nông thôn mới gắn liền với xây dựng đô thị văn minh

Audio thời sự 03-07-2020
Nằm ở vị trí giáp ranh giữa Thành phố Tây Ninh và thị trấn Hòa Thành nên so với các xã nông thôn khác, Hiệp Tân có mức độ đô thị hóa khá cao.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI