Hiệu quả từ việc điều trị ma túy bằng thuốc thay thế methadone

Audio thời sự 06-04-2020
Tây Ninh hiện có 2 cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy bằng uống thuốc methadone thay thế ở Phường IV, thành phố Tây Ninh và ở xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu. Thực tế cho thấy, việc điều trị ma túy bằng sử dụng thuốc methadone thay thế đã và đang mang lại những hiệu quả thiết thực.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI