Họ đạo Long Thành Nam tích cực đồng hành cùng địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội

Audio thời sự 19-10-2019
Trong những năm qua, Ban Cai quản họ đạo Long Thành Nam đã vận động bà con tín đồ đồng hành cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI