Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử

Audio thời sự 20-01-2022
Ngày 15.10.2021, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tỉnh Tây Ninh.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI