Hòa Hiệp khởi sắc từ xây dựng nông thôn mới

Audio thời sự 26-06-2019
Đến nay, Hòa Hiệp đã hoàn thành 19/19 tiêu chí về XDNTM và vừa được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới…
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI