Hòa Thành: Hoạt động của các nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn gặp nhiều khó khăn

Audio thời sự 19-07-2019
Nguyên nhân của tồn tại trên là do cơ sở sản xuất thiếu vốn hoạt động, các cơ sở sản xuất nhỏ chưa tiếp cận được các nguồn vốn ưu đãi do chưa có những dự án khả thi; máy móc, trang thiết bị còn lạc hậu...
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI