Hòa Thành xây dựng nông thôn mới gắn liền với xây dựng đô thị văn minh

Audio thời sự 15-07-2020
Đến nay, tất cả các xã trên địa bàn thị xã Hòa Thành đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Điều đó tác động mạnh mẽ đến việc xây dựng đô thị văn minh, hướng đến xây dựng một thị xã Hòa Thành phát triển toàn diện trong tương lai.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI