Hoạt động của các HTX trên địa bàn tỉnh đang gặp nhiều khó khăn

Audio thời sự 19-09-2019
Đa số HTX hoạt động gặp nhiều khó khăn, nhất là các HTX nông nghiệp.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI