Hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã: Vẫn còn nhiều khó khăn

Audio thời sự 13-07-2020
Tình hình hoạt động của các HĐND cấp xã trên địa bàn tỉnh đang từng bước được củng cố, ổn định, triển khai cơ bản đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được giao.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI