Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh được thực hiện quyết liệt và hiệu quả hơn

Audio thời sự 24-09-2020
Nhìn chung, hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh được thực hiện quyết liệt và hiệu quả hơn; nội dung giám sát, tập trung vào những vấn đề lớn của địa phương, những vấn đề được đông đảo cử tri và đại biểu quan tâm.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI