Hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông đảm bảo kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19

Audio thời sự 20-01-2022
Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh vừa có hướng dẫn chi tiết hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đảm bảo kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI