Học sinh THCS, THPT và GDTX tham gia học trực tuyến đạt hiệu quả khả quan

Audio thời sự 18-05-2022
Theo đánh giá của Sở GD&ĐT Tây Ninh: Khác với bậc học tiểu học thì học sinh bậc học THCS, THPT và GDTX tham gia học trực tuyến đạt nhiều kết quả khả quan, đa số học sinh thích ứng nhanh, sử dụng tốt các thiết bị khi học, chấp hành tốt các quy định của nhà trường khi tham gia học trực tuyến.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI