Hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện những giải pháp đột phá

Audio thời sự 24-01-2021
Chiều 11.9, Ban Chỉ đạo thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 – 2021 tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI