Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Audio thời sự 26-05-2020
Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI