Hồi ức những ngày tháng 4 lịch sử

Audio thời sự 19-09-2019
Theo chân những cựu chiến binh Thành phố Tây Ninh và Hội Cựu chiến binh Phường 2, chúng tôi đến thăm Đại tá Nguyễn Lương, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 14 – một trong những đơn vị chủ lực tham gia giải phóng Tây Ninh để cùng nhớ lại những kỷ niệm và chiến công trong những ngày cuối tháng 4 lịch sử, giải phóng quê hương Tây Ninh.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI