Hơn 2.400 tỷ đồng đầu tư cho xây dựng cơ bản năm 2019

Audio thời sự 25-05-2019
“Hơn 2.400 tỷ đồng” là nguồn vốn ngân sách địa phương đầu tư cho xây dựng cơ bản năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo đó, tỉnh sẽ quản lý 64% tổng kế hoạch vốn. Cấp huyện quản lý 36% tổng kế hoạch vốn.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI