Hơn 86 tỷ đồng hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, người nghèo trong dịp Tết Canh Tý 2020

Audio thời sự 04-04-2020
Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh cho biết, nhằm cho lo cho người nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa tỉnh có một cái Tết vui tươi đầm ấm…. UBND tỉnh Tây Ninh đã dành hơn 86 tỷ đồng để hỗ trợ cho các đối tượng chính sách trong dịp Tết Canh Tý 2020.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI