Họp Ban Chỉ đạo thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, giai đoạn 2017-2021

Audio thời sự 23-04-2019
Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Lưu Quang – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các nhóm công tác đã thực hiện trong tháng 9, tháng 10 vừa qua.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI