Họp Ban Chỉ đạo thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển KTXH tỉnh Tây Ninh

Audio thời sự 15-07-2020
Ban Chỉ đạo thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển KTXH tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức họp để đánh giá kết quả thực hiện trong tháng 9 và tháng 10, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho tháng 11 và tháng 12 năm 2019. Ông Phạm Văn Tân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI