Họp BCĐ thực hiện những giải pháp mang tính đột phá phát triển kinh tế-xã hội tỉnh

Audio thời sự 19-07-2019
Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang yêu cầu các nhóm công tác tích cực, chủ động hơn nữa trong công việc; tổ chức sắp xếp, chấn chỉnh hoạt động của BCĐ hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó, chú trọng thu hút các nhà khoa học, chuyên gia giỏi.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI