Huyện Dương Minh Châu có nhiều mô hình hay trong công tác thu gom rác thải

Audio thời sự 01-12-2020
Huyện Dương Minh Châu đã có nhiều mô hình hay để vận động người dân tham gia thu gom, xử lý rác thải. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vứt rác thải bừa bãi ra môi trường.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI