Huyện Dương Minh Châu: Nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tả heo châu Phi

Audio thời sự 08-07-2020
Trên địa bàn huyện Dương Minh Châu hiện có 54.000 con heo. Trong đó, có khoảng 80% là nuôi theo mô hình trang trại nên việc thực hiện công tác phòng, chống dịch được cơ sở thực hiện khá nghiêm ngặt.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI