Kết nối, tạo việc làm cho người lao động về từ các địa phương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Audio thời sự 08-12-2021
Cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về nhu cầu việc làm, thông báo tuyển dụng của các doanh nghiệp để người lao động biết, đăng ký tham gia tuyển dụng.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI