Khắc phục khó khăn, tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Audio thời sự 23-04-2019
Theo chủ trương của Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các đơn vị, ngành chức năng của tỉnh phải khắc phục khó khăn, tiếp tục công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ…Đây là trách nhiệm lớn lao, việc làm đầy ý nghĩa và thiêng liêng…
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI