Khắc phục tình trạng thiếu giáo viên ở bậc học mầm non: Vẫn là bài toán khó

Audio thời sự 19-02-2020
Hiện tại, đội ngũ giáo viên đang công tác ở bậc học này là 1.695 người, nhu cầu giáo viên theo định mức cần 2.384 người; so với nhu cầu còn thiếu 689 giáo viên.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI