Khai mạc Đại hội Đảng bộ Thành phố Tây Ninh

Audio thời sự 08-08-2020
Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ -Kỷ cương - Phát triển”, sáng ngày 9.7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Tây Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc. Đây là đảng bộ được Tỉnh uỷ chọn làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp huyện trong toàn tỉnh.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI