Khai mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Audio thời sự 21-11-2019
Sáng ngày 9.7, tại Hội trường Tỉnh ủy, kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã chính thức được khai mạc.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI