Khánh thành cụm Nhà máy Điện mặt trời Dầu Tiếng DT1 và DT2

Audio thời sự 27-05-2020
Dự án được khởi công vào cuối tháng 6/2018, là cụm Nhà máy Điện Mặt trời có quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á; cung cấp khoảng 688 triệu kWh mỗi năm, ước tính bằng khoảng mức tiêu thụ điện hàng năm của gần 320.000 hộ gia đình Việt Nam.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI