Khi người dân hiến đất xây dựng nông thôn mới

Audio thời sự 18-07-2019
Xã Trường Tây, huyện Hoà Thành được công nhận xã nông thôn mới vào tháng 9.2018, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, nhiều tấm gương trên địa bàn xã đã hiến đất, góp tiền, góp sức làm đường giao thông nông thôn, góp phần đáng kể vào việc thay đổi bộ mặt nông thôn.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI