Kinh tế-xã hội tỉnh nhà tiếp tục duy trì tăng trưởng và đạt được một số kết quả quan trọng

Audio thời sự 16-08-2022
Ông Võ Đức Trong – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết: Dự kiến đến cuối năm 2021, thực hiện 19 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội có 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch…
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI