Kỳ 3: Vẫn còn băn khoăn trong việc đo chữ đường, tạp chất

Audio thời sự 15-07-2020
Do chưa được giải quyết cùng với sự cạnh tranh của đường thế giới, thời tiết dịch bệnh ... thì vấn đề đo chữ đường, tạp chất như một giọt nước làm tràn ly, mối quan hệ giữa người sản xuất và đơn vị chế biến trở nên “cơm không lành, canh không ngọt.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI