Kỳ cuối: Giải pháp nào để phát triển bền vững ngành mía đường?

Audio thời sự 15-07-2020
Ông Nguyễn Đăng Thuận–Phó Chủ tịch Hội người trồng mía Tây Ninh cho biết: Hội người trồng mía đã làm việc với nhà máy về vấn đề giá mía, chữ đường nhưng kết quả phúc đáp không có sự thay đổi gì so với trước. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với nhà máy về vấn đề này.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI