Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Audio thời sự 26-05-2020
Sáng ngày 04.10, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường). Đến dự có ông Phạm Viết Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI