Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Tây Ninh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Audio thời sự 08-08-2020
Ngày 29.5, tại Hội trường Tỉnh ủy, đã diễn ra kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Thành Tâm–Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Thanh Phong–Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì kỳ họp.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI