Kỹ năng thoát nạn khi có cháy

Audio thời sự 04-12-2022
Điều đầu tiên khi có cháy xảy ra mọi người cần bình tĩnh, suy xét để tìm lối thoát nạn an toàn để thoát ra ngoài.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI