Long Chữ: Xã nội địa duy nhất của huyện Bến Cầu đạt chuẩn nông thôn mới

Audio thời sự 19-09-2019
Long Chữ là xã mới nhất đạt 19/19 tiêu chí về XDNTM trong năm 2018 và cũng là xã nội địa duy nhất của huyện Bến Cầu cho đến thời điểm này đạt 19/19 tiêu chí.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI