Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đối với ông Phạm Văn Tân

Audio thời sự 01-11-2020
Cũng tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Tây Ninh, khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào chiều ngày 31/7. Các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đối với ông Phạm Văn Tân. Lý do nghỉ hưu.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI