Một nông dân hiến hơn 650 m2 đất để mở đường giao thông nông thôn

Audio thời sự 12-11-2019
Người nông dân đã hiến hơn 650 m2 đất để mở đường giao thông nông thôn là ông Nguyễn Văn Hoàng (ngụ tại xã Trường Tây, huyện Hòa Thành).
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI