Muốn thoát nghèo bền vững phải xác định rõ từng đối tượng hộ nghèo để có cách thức hỗ trợ cụ thể cho từng hộ

Audio thời sự 28-02-2020
“Muốn thoát nghèo bền vững phải xác định rõ từng đối tượng hộ nghèo để Chính quyền đoàn thể có cách thức hỗ trợ cụ thể cho từng hộ”. Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đối với công tác giảm nghèo trong thời gian tới.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI