Năm 2018, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục có sự khởi sắc

Audio thời sự 19-07-2019
Có 19/23 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP (giá so sánh 2010) ước thực hiện 51.347 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI