Năm 2018, tỷ lệ án đã giải quyết đạt trên 88%

Audio thời sự 26-08-2019
Trong năm 2018, Tòa án nhân dân 2 cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã thụ lý 13.084 vụ/14.856 vụ án các loại, đã giải quyết đạt tỷ lệ hơn 88%, không có án quá hạn luật định, không có án oan sai, việc cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ thực hiện đúng quy định.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI