Năm 2019, phấn đấu tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 8% trở lên

Audio thời sự 25-05-2019
UBND tỉnh Tây Ninh đã đề ra các chỉ tiêu KTXH năm 2019. Trong đó, nổi bật là tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 8,0% trở lên. GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt 2.900 USD.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI