Năm 2022, Tây Ninh nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông 5% ở cả 3 tiêu chí

Audio thời sự 23-03-2023
Năm 2022, với nhiều khó khăn, tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt, 02 năm liên TNGT trên địa bàn tỉnh giảm cả 03 tiêu chí, trong đó năm 2021 giảm sâu.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI